I always recommended BlueHost Reviews for my clients. How to find the best web hosting service for business websites.

 

Cel zadania stanowiła budowa scenariuszy rozwoju technologicznego i społecznego w obszarze technicznego wspomagania zrównoważonego rozwoju.

 

Budowa zintegrowanych scenariuszy poprzedzona była pracami badawczymi obejmującymi opracowanie scenariuszy rozwoju technologicznego oraz scenariuszy społecznych dotyczących zapotrzebowania na nowe kwalifikacje i kompetencje niezbędne do opracowania i wdrożenia zaawansowanych technologii w poszczególnych obszarach tematycznych objętych projektem.

 

Finalny etap prac w ramach zadania stanowiło opracowanie scenariuszy zintegrowanych na bazie scenariuszy rozwoju przygotowanych dla poszczególnych obszarów tematycznych. 

 

W trakcie realizowanej w zadaniu „Scenariusze” budowy scenariuszy rozwoju technologicznego i społecznego w pięciu obszarach tematycznych objętych projektem wykorzystano wyniki prac uzyskane w zadaniach „Mapy technologii, „Kwalifikacje i kompetencje” oraz „Mocne i słabe strony”, stanowiących wkład do scenariuszy zintegrowanych.

 

Prace merytoryczne ukierunkowane na opracowanie scenariuszy prowadzone były przez kilkudziesięciu ekspertów wewnętrznych reprezentujących koordynatora projektu  oraz liczną grupę ponad 100 ekspertów zewnętrznych – przedstawicieli sfery nauki i przemysłu w kraju. Prace realizowane były w trakcie spotkań paneli ekspertów oraz warsztatów budowy scenariuszy, a także drogą internetową z wykorzystaniem opracowanych w tym celu elektronicznych kwestionariuszy.