I always recommended BlueHost Reviews for my clients. How to find the best web hosting service for business websites.

 

Celem zadania była identyfikacja przyszłościowych kierunków badań i w ich ramach technologii, w których Polska może w perspektywie do 2020 r. osiągnąć dobrą pozycję konkurencyjną lub przywództwo technologiczne. Identyfikacja objęła:

  • wskazanie głównych liderów i konkurentów, czyli krajów i producentów przodujących  (aktualnie i w przyszłości) w zakresie tworzenia i komercjalizowania nowych technologii w analizowanych obszarach,
  • określenie poziomu gotowości technologicznej poszczególnych kierunków badań i aplikacji,
  •  diagnozę pozycji konkurencyjnej Polski względem liderów i głównych konkurentów.

 

W realizacji zadania wykorzystano metody eksperckie z wiodącą rolą paneli gromadzących przedstawicieli świata nauki, gospodarki i administracji. Pierwsza seria paneli koncentrowała się na metodach ilościowych pozwalających na ocenę poziomu gotowości technologicznej wytypowanych innowacyjnych technologii oraz ich potencjalnej aplikacji, a także diagnozę pozycji konkurencyjnej Polski w każdym z obszarów objętych projektem. Druga seria natomiast skoncentrowana była na metodach jakościowych, pozwalających na bardziej szczegółową analizę aktualnej pozycji konkurencyjnej Polski.

 

Prace w ramach zadania prowadzone były przez ekspertów reprezentujących koordynatora i partnera projektu oraz liczną grupę ekspertów zewnętrznych – przedstawicieli sfery nauki i przemysłu z kraju i z zagranicy.