I always recommended BlueHost Reviews for my clients. How to find the best web hosting service for business websites.

 

Zadanie obejmowało realizację trzech komplementarnych etapów prac badawczych:

  • diagnoza kształcenia formalnego, pozaformalnego  i nieformalnego specjalistów zawansowanych technologii przemysłowych,
  • bilans kwalifikacji  i kompetencji  specjalistów zaawansowanych  technologii przemysłowych,
  • zapotrzebowanie na nowe zawody, kwalifikacje i kompetencje specjalistów zaawansowanych technologii przemysłowych.

 

Wyniki realizacji tych prac stanowiły podstawę przygotowania rekomendacji dotyczących potrzeb opracowania standardów kwalifikacji zawodowych oraz modułowych programów kształcenia i szkolenia zawodowego, jak również dostosowania i aktualizacji narzędzi i baz danych wspierających rozwój kwalifikacji i kompetencji.

 

Wyniki  badań uzyskane w zadaniu zostały wykorzystane przy opisywaniu map technologii oraz opracowaniu – komplementarnych do scenariuszy rozwoju technologii – scenariuszy zapotrzebowania na nowe kwalifikacje i kompetencje w każdym z pięciu obszarów tematycznych projektu. Wyniki zadania zostały uwzględnione w trakcie opracowywania charakterystyk technologii przyrostowych oraz wyłaniających się, jak również propozycji krajowego programu strategicznego w obszarze zrównoważonego rozwoju.

 

W ramach zadania przeprowadzono także prace w zakresie modernizacji aplikacji informatycznych i baz danych opracowanych w Programie Wieloletnim PW-004 pn. „Doskonalenie systemów rozwoju innowacyjności w produkcji i eksploatacji w latach 2004-2008”. Rozbudowano, pod kątem rozwoju kwalifikacji i kompetencji specjalistów zaawansowanych technologii przemysłowych i ekologicznych, dwie bazy danych: