I always recommended BlueHost Reviews for my clients. How to find the best web hosting service for business websites.

 

Rezultaty projektu:

 • lista priorytetowych kierunków badawczych istotnych dla rozwoju Polski w zakresie technicznego wspomagania zrównoważonego rozwoju oraz w ramach tych kierunków lista  technologii przyrostowych i wyłaniających się,
 • mapy technologii w obszarze technicznego wspomagania zrównoważonego rozwoju gospodarki,
 • szczegółowe charakterystyki technologii wspomagających zrównoważony rozwój,
 • scenariusze rozwoju technologicznego i społecznego,
 • strategiczny program  rozwoju zaawansowanych technologii,
 • wyznaczenie pozycji konkurencyjnej Polski w obszarze technologii wspomagających zrównoważony rozwój,
 • opracowanie założeń polityki innowacyjnej kraju w obszarze zrównoważonego rozwoju,
 • diagnoza kształcenia formalnego, pozaformalnego i nieformalnego specjalistów zaawansowanych technologii przemysłowych,
 • bilans kwalifikacji i kompetencji specjalistów zaawansowanych technologii przemysłowych,
 • identyfikacja zapotrzebowania na nowe zawody, kwalifikacje i kompetencje specjalistów zaawansowanych technologii przemysłowych,
 • rekomendacje dotyczące potrzeby opracowania standardów kwalifikacji zawodowych oraz modułowych programów kształcenia i szkolenia zawodowego.

 

Najważniejszym rezultatem projektu jest praktyczne zastosowanie jego wyników w trakcie generowania programu strategicznego, którego zakres został zaproponowany z wykorzystaniem opracowanej w projekcie metodyki foresight. Program – „Innowacyjne systemy wspomagania technicznego zrównoważonego rozwoju gospodarki” został  zgłoszony do konkursu na realizację programów strategicznych finansowanych z funduszy strukturalnych UE i wygrał w ogromnej konkurencji ze znaczących krajowymi jednostkami naukowymi oraz uzyskał dofinansowanie. Metodyka foresight wykorzystana została także do zaproponowania zakresu tematycznego kolejnego, planowanego do uruchomienia w perspektywie kilkuletniej, programu strategicznego „Zaawansowane technologie przyszłości dla zrównoważonego rozwoju kraju” oraz kolejnych przyszłościowych programów badawczych.

 

Element niestandardowy stanowi uwzględnienie w ramach projektu foresight, poza zagadnieniami technologicznymi, aspektów dotyczących kształcenia i doskonalenia kadry. Zaproponowano działania mające przyczyniać się do podnoszenia kwalifikacji pracowników zaangażowanych w działalność innowacyjną oraz zmniejszania rozbieżności między kwalifikacjami oferowanymi przez system edukacji a potrzebami sektora nauki i przemysłu.